Loton uusiminen


Uudistetun taksinkuljettajan kokeen voi suorittaa Ajovarman ammattiliikenteen palvelupisteissä heinäkuun alusta alkaen.
Ensimmäistä lupaa hakiessa pitä olla hyväksytysti suoritettu Trafin taksinkuljettajan koe.Jokaiselle luvan hakijalle tehdän rikos- ja sakkorekisteri tarkistus.Heinäkuuta jälkeen, on aina voimassa viisi vuotta kerrallaan.Ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on voimassa oleva, vähintän vuotta aikaisemmin saatu, B-luokan ajokortti.Taksinkuljettajan ajoluvan uusiminen ei enä edellytä erillistä koulutusta.Taksinkuljettajalla tulee edelleen olla voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa, muistuttaa Trafi.Taksinkuljettajan kielitaitovaatimuksiin ei ole tullut muutoksia.Vastuu kuljettajan osaamisen varmistamisesta on taksiyrittäjällä.Kunnan valinta ei sido millän tavalla henkilöä ajolupansa osalta, vaan ajolupa on voimassa koko Suomessa, tarkentaa Parviainen.Ajolupaa hakiessaan on myös toimitettava läkärinlausunto ryhmän 2 ajokorttilupaa koskevien terveysvaatimusten täyttymisestä.Yksilökokeeseen pitä varata aika etukäteen.Kuljettajan on kyettävä huolehtimaan matkustajan turvallisuudesta, ottamaan huomioon matkustajan toimintarajoitukset ja hänellä on oltava päasiallista toiminta-aluetta koskeva riittävä paikallistuntemus.Jos yritys haluaa järjestä ryhmäkokeen omille tuleville taksikuskeille, sovitaan niistä erikseen Ajovarman kanssa, kertoo Trafin asiantuntija Pasi Parviainen.Taksinkuljettajan ajolupa, joka myönnetän.Trafin myöntämät taksinkuljettajien koulutusluvat pokerstars es bonus code lakkaavat ja viranomaisen valvomia koulutuksia ei enä järjestetä.Taksinkuljettajan koe suoritettava kuitenkin hyväksytysti.Taksinkuljettajan ajoluvat, jotka ovat myönnetty.1.2015 jälkeen, ovat voimassa siihen asti kuin ajoluvassa lukee.Suomessa myönnetyn ajokortin lisäksi hyväksytän sellainen muussa EU-jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti, joka tunnustetaan Suomessa ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaksi.
Uutta, liikennepalvelulain mukaista, taksinkuljettajan ajolupaa voi hakea mm kisat 2017 vedonlyönti kaikissa Ajovarman palvelupisteissä.
Sitemap