Rosa slottet uppsala


Bland arkivdokumenten finns till exempel uppgifter om befälhavarens sjökaptensbrev och utbildning, och sjöförklaringar efter olyckor.
Efter det att uudet lotto ja jokerinumerot sjömannen skrivits in i inskrivningsregistret noterades med hjälp av koder på- och avmönstringar, om mönstringsuppgifterna fanns i den egna mönstringsliggaren eller bland på- och avmönstringsuppgifterna från andra sjömanshus.
13 Gustaf VI Adolf var den förste svenske monarken efter frihetstiden som inte i någon högre grad brukade sin politiska makt.Inskrivningsregistret vid sjömanshuset i Uddevalla har följande uppställning.De sändes till det sjömanshus där den mönstrade sjömannen var inskriven.Gustaf VI Adolf var känd som en ivrig och även kunnig amatörarkeolog, som vid flera tillfällen begav sig till bland annat Italien för att delta i utgrävningar, och då inte minst från etruskernas gamla samhällen runt Viterbo utanför Rom.Gustaf VI Adolf's befordran till flygmarskalk i brittiska flygvapent.Luleå: Landsarkivet i Härnösand, malmö: Landsarkivet i Lund, marstrand: Landsarkivet i Göteborg/Sjömanshusmuseet.Karlskrona: Landsarkivet i Lund, karlshamn: Landsarkivet i Lund, karlstad: Landsarkivet i Göteborg.För att söka uppgifter om ett annat fartyg vänder man sig till Lloyds Register och slår på fartygsnamnet ett år man vet att fartyget existerade under detta namn.1973 bildades Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, som förvaltar sjömanshusens kvarvarande kapital. Manskapsförteckningarna kan sägas vara en slags rulla för mindre fartyg.Man kan gå direkt till sjömansrullorna för att få uppgifter om mönstringar.m.Gröna siffror till liggare för på- och avmönstringsuppgifter från andra sjömanshus, från andra mönstringsförrättare i Sverige eller utomlands.Ange därför sjömannens födelsetid vid kontakt med arkivet.Rullans utseende framgick av en bilaga till förordningen.1961 också registrerad hos sjöfartsstyrelsen i ett centralt register av referenskaraktär.Däremellan förekom avregistrering.ex.Volvo ID är ett personligt login som består av ett användarnamn (e-postadress) och ett lösenord.
Samtidigt överlämnades sjömanshusens huvudkort tillsammans med kopior av sjötjänstutdrag.


Sitemap